Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spinalis zeer duidelijk. Zij liggen lateraal van de radix motoria N. V en kunnen tot distaal van den scheef getroffen radix N. facialis worden aangetoond.

De rechter helft der doorsnede, kenbaar aan een fraaie lemniscus medialis en een krachtig, goedgevormd vezelveld in de streek van de dorsale trigeminusbaan, mist bijna volkomen de celeilandjes, waardoor de nucleus sensibilis a is gekenmerkt.

Slechts hier en daar wordt een met karmijn slecht gekleurd eilandje, dat op de photo nauwelijks zichtbaar is, aangetroffen. Groote cellen vindt men daarin in het geheel niet en ook een aantal kleine zijn te niet gegaan.

Overigens hebben in dit geval de achterstrengkernen der aan den thalamushaard gekruiste zijde soortgelijke verandering ondergaan. Ook daar vindt men de atrophie

der celeilandjes, het verlies van alle groote cellen en gedeeltelijk verlies der kleine cellen.

Niet minder fraai overziet men de gevolgen eener primaire vernietiging van de ventromediale thalamusafdeeling in de plioto's van fig. 223—225.

Bij een kindje, dat langer dan één jaar aan een overigens zeer gecompliceerd ziektebeeld leed, waarbij onder meer pseudo-bulbaire spraakstoornissen en astereognosie in de rechterhand was vastgesteld, werd de ventro-mediale afdeeling van den linker thalamus door een tuberkelconglomeraat verwoest gevonden (fig. 223).

Een dwarse snede

hun kernen

Fig. 223.

Doorsnede door de linker hemisphaer van een kind, waarvan een tuberkel liet diencephalon nagenoeg geheel, in elk geval de medio-ventrale afdeeling er van, volkomen had verwoest.

ii. I. th. = nucleus lateralis thalami. n. v. th. = nucleus ventralis thalami. n.m.th. = nucleus medialis thalami.

door het vlak, waar de radices N. trifemini

o

bereiken, leert, zelfs met het bloote OOff. 111 lipt, Q-pklpiiTvIp

07 Ö——~ —

praeparaat vaststellen, dat de rechter nucleus sensibilis a nauwelijks te vinden is.

In fig. 224 (5-malige vergrooting), herkent men aan de rechterzijde den normalen lemniscus medialis, en mediaal van den nucleus masticatorius

Sluiten