Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekenmerkt o.a. door het bezit van een aantal zeer groote veelhoekige cellen.

4. Begeleid door wortelvezels ontwikkelen zich uit het tuberculum acusticum en uit de ventrale kern drie secundaire octavusstelsels.

Tuberculum acusticum en ventrale octavuskern geven beide in dorsale richting een bundel af, die in de stria acustica samenkomen (fig. 256, 264, 265). Deze geeft het aanzijn aan een dorsale en een intermediaire octavusstraling.

De secundaire dorsale octavusbaan (fig. 257, 266, 268) ontspringt uit de stria acustica, loopt op de grens van corpus juxta-restiforme en triangulaire kern door het dorsale deel van het tegmentum om zich in het dorsale 3de gedeelte der raphe met die der andere zijde te kruisen. Op dien weg zendt deze straling een groep vezels in ventrale richting uit naar het dorsaal van de oliva superior gelegen vezelveld (fig. 268). Vooruitloopend op hetgeen in de volgende paragraaf zal behandeld worden, wordt hier reeds vermeld, dat de vezels der dorsale octavusbaan, die zich in de raphe hebben gekruist, na die kruising eveneens in dit veld te land komen.

Men noemt dit veld wel de area acustica van Monakow, maar aangezien de naam van Monakow ook verbonden is aan de z.g. „aberrirendes Seitenstrangbündel" waar tractus rubro-spinalis, tractus spino-thalamicus en tractus spino-cerebellaris ventralis in dorso-ventrale richting op elkander volgen, is het beter hier verwarring te vermijden.

In de volgende paragraaf zal het bewijs geleverd worden, dat de vezels uit dit veld zich voortzetten in den medialen bundel van den lemniscus lateralis en tot het corpus quadrigeminum posticum te volgen zijn. Men kan de dorsale octavusbaan zich dan als een octavo-mesencephalen bundel denken.

De secundaire intermediaire octavusstraling (fig. 256, 266) ontspringt eveneens uit de stria acustica, loopt langs de area ovalis door de laterale helft van het corpus juxta-restiforme in ventrale richting door den tractus spinalis N. V, buigt vervolgens in mediale richting om, loopt dorsaal van den nucleus olivaris superior eveneens naar de raphe, kruist haar dorsaal van de trapezoiedkruising en gaat eveneens in het dorsaal van den nucleus olivaris gelegen vezelveld over. Daar vereenigt zij zich met de dorsale baan en komt eveneens in den medialen bundel van den lemniscus lateralis te land. Ook deze baan dient tot oorsprong voor den octavo-mesencephalen bundel

Eindelijk ontspringt uit de ventro-mediale afdeeling der ventrale octavuskern de secundaire ventrale octavusbaan, het corpus trapezoides (fig. 257, 266, 268). In dezen bundel zijn kernen ingeschakeld, van welke een der trapezoied-kernen door mij, evenals door Held, tot de primaire octavuskernen worden gerekend. Langs de ventrale oppervlakte der medulla oblongata loopend, kruist zij zich in het ventrale gedeelte der raphe en na die kruising gaat zij, zooals in de volgende paragraaf zal worden aangetoond,

Sluiten