Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeling van den nucleus ventralis N. VIII (fig. 261, 262, lig. 275, fig. 277, etc.). Zij vinden daarin hun primaire kernen.

Langs de stria acustica (Monakow) ontspringen secundaire vezels, die als boogvezels de dorsale afdeeling van liet tegmentum doorloopen en zich

m de rapne kruisen. Door die kruisingen — de decussatio Monakow en de decussatio Held — bereiken zij den tractns medio-dorsalis tracti octavo-mesencephalici (schema 317) en zetten zich langs dezen bundel ononderbroken, zonder samenhang met de. nuclei olivares superiores of met de kernen van den lemniscus lateralis, voort tot inden colliculus posterior mesencephali en verder langs het brachium posticum van dezen heuvel in het ganglion geniculatum mediale. Dit stelsel is wel in hoofdzaak een gekruist stelsel, maar een aanzienlijk aantal vezels volgt de gelijkzijdige weg (schema 317).

De ononderbroken weg naar het ganglion geniculatum mediale kan als secundaire projectie voor het hooren in aanmerking komen, want van het ganglion mediale ontspringt een baan voor

de schors der temporale hersenen, waar wij straks op terugkomen. Deze gelioorsbaan is dus dubbelzijdig en dat is in overeenstemming met de klinische waarneming, die geen gekruiste volslagen doofheid kent, bij éénzijdige laesie der groote hersenen, of wanneer éénzijdig het corpus geniculatum is vernield geworden.

De ononderbroken weg van de primaire cochlea-kernen naar het mesencephalon, heeft nog een andere beteekenis. Deze eveneens dubbelzijdige

Fig. 317.

Schema van den loop der secundaire stelsels uit de primaire kernen der cochlea-vezels.

Sluiten