Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besta 377

Bodenstriae 189

Booggang. Zie: Ganalis semicircularis.

Borowiecki 377

Brachium conjunctivum cerebelli 16, 37, 48, 49, 62, 276. 286, 307, 314, 323, 325, 327, 329, 332, 359, 361. Fig. pag. 311, 382 Nuclei — Zie: Nuclei.

Brachium corporis quadrigemini aniicum 330 Brachium corporis quadrigemini posticum 231, 236, 239, 240, 278, 280, 281, 284, 285, 317, 329, 331, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 344, 345, 347, 348, 351, 354.

Fig. pag. 281, 283

Brachium pontis. 14, 44, 227, 307

Brachium dorsale radicis mesencephali

N. V 50, 51, 52

Brachium ventrale radicis mesencephali

N.V 50, 51

Bregman 15, 28, 30, 69

Breuer 112, 116, 151

Brouwer 190, 262

Bulba ossea 15, 28, 29

Bundel. Cortico pontine — 358 Fig. pag.

370, 371, 373, 378

— vorm Fuss zur Haube (Meynert).... 376

— van Gowers • 74

Haak — . Zie: Fasciculus uncinatus

van Tiirck 358

Zie ook: Baan, Fasciculus, Tractus.

Burlet, de 151

c.

Cajal, Ramtra y, 25, 26, 39, 41, 80, 141,

207, 253, 297, 304, 336, 341 Canales semicirculares 114, 127,165, 166,

316, 321. Fig. pag. 140, 141

— horizontale s 126, 127, 128, 139

— posteriores 126, 127, 128, 139

— superiores 126, 127, 128, 139

Canalis facialis 120, 121, 124, 131

Ganalis infraorbitalis 6

Canalis musculo-tubarius 120

Capitulum mallei 119

Gapsula interna 102, 351, 355, 358, 369,

372, 373

CV/rofc.Sympathische vlechten van de—3, 6

Garrefour sensitif 102

Cavum tympani 118, 124

Celband, foetale — van Essick 190

Cellen. Basale — van de maculae 142,

144, 145, 146

Cilien dragende — 110

— van Ciausius 159

Cylinder— ... 138, 139, 140, 141, 144, 148

— van Deiters.

binnenste 156, 158, 159, 160, 162,

165, 215

buitenste 156, 157, 158, 159, 160, 162, 215 Haar— (neuro-epitheeliale staafjescellen) binnenste — 155, 157, 158, 159,

160, 162, 215

buitenste - 110, 156, 158, 159, 215

— van Heusen 158, 159, 160

Neuro-epitheel — 110, 111, 114, 134, 145,

146, 150

— van Purkinje 361

Oorsprongs — van de radix mesencepha-

UcusN.V. 33, 38

Pallissade — zie Basale —.

Pyler- 155, 157, 158, 159

Steun— zie Basale cellen.

Terminale — 25, 26, 79

Zintuig— zie Neuro-epitheelcellen.

Cellulae fusiformes 211, 217, 219, 221

— mastoidei 122

— radiatae 203, 211, 217, 219, 242, 243,

245, 248

Cellules centrales 25

— interstitielles 26

— limitrophes 25

— marginalen 26

— profondes 25, 26

— zonale 25, 26

Centrum ciliospinaU 73

Cerebellum 239, 245, 255, 285, 307, 323,

359, 360, 383 Brachium conjunctivi -- zie Brachium.

Cortex — 315

Kernen van het — zie Nuclei.

— ten opz. van N V.. 14, 15, 17, 18, 43

— en ponskernen 377, 381

Pars floccularis 189

Vermis 360

Vezels van het — 245, 247

('harcot 102, 376

Chorda tympani 9, 121, 123

Clarke, zie Zuilen.

('lausius 152

Cochlea 115, 116, 174, 185, 193, 215, Fig.

pag. 132

— impulsen 276, 284, 358, 359, 361

— vezels 277, 280, 285, 287, 316, Fig.

pag, 317

Sluiten