Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

IIET KERNSTELSEL IN DEN HERSENSTEEL. DE KERNEN VAN DEN N. TROCHLEARIS EN VAN DEN N. OCULOMOTORIUS.

§ 1. Inleiding.

De sensibele (dorsale) afdeeling van het reflex-orgaan heeft in den sensibelen oorsprong van den N. trigeminus haar proximale einde gevonden. Tot zoover reikt de volledige segmentatie der afferente afdeeling.

De efferente (ventrale) afdeeling van het reflex-orgaan reikt verder proximaal. Immers in den hersensteel wordt langs den aquaeductus van het mesencephalon tot aan de commissura posterior cerebri toe, een lange kernzuil aangetroffen, die met de ventrale kernzuilen in de medulla spinalis overeenstemt. Daarin zijn oogspier-kernen, met name de kernen van den N. oculomotorius en van den N. trochlearis te vinden.

Wat haar plaats aangaat, zijn de kernen, evenals de nucleus N. XII en de N. VI, vergelijkbaar met ventro-mediale kerngroepen in den voorhoorn van het ruggemerg. Dientengevolge staan zij eenigermate in tegenstelling tot de lateraal geplaatste motorische kernzuil in den hersensteel, waartoe de nuclei motorii N. X en N. IX, de nucleus N. VII en de nucleus motorius N. V behooren. Laatstgenoemde kernen werden reeds vergeleken met de nuclei intermedio-laterales van het ruggemerg.

Ofschoon dus de oogspier-kernzuil het meest proximale gedeelte bevat van het gesegmenteerde orgaan, kan er niet meer van een volledige segmentatie daar ter plaatse gesproken worden, want het daaraan beantwoordende gebied der dorsale afdeeling is er niet meer en ligt veel meer distaal. Het aantal der in die kernzuil vertegenwoordigde metameren, tenminste wanneer men hier ter plaatse nog spreken mag van metameren, is ons geheel onbekend. Men kan zelfs verdedigen, dat zij slechts een enkel, terminaal metameer vertegenwoordigen. Het is in dit verband opmerkelijk, dat, zooals vroeger werd opgemerkt, de oogspier-kernzuil niet of nauwelijks onder den invloed staat van impulsen, die langs den N. trigeminus het centrale orgaan bereiken. De impulsen dezer zenuw worden afgeleid naar de laterale motorische kernen van medulla oblongata en Varols-brug.

Sluiten