Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merg lijst vrij aan de oppervlakte ligt, zijn de tertiaire merglijsten, de radii medullares lamellae, bedekt door een dun laagje grijze stof. Met het bloote oog ziet men dus het cerebellum als een orgaan, dat is opgebouwd uit reeksen achter elkander gelegen plaatjes of lamellen, met grijze stof bekleede mergspaken. Op sagittale doorsneden geeft de dichotome vertakking der witte spaken met grijze stof bekleed, een eigenaardig beeld, dat men gewoon is den levensboom of arbor vitae te noemen.

De oudere anatomie der kleine hersenen was uitsluitend descriptief. Zij hield zich bij de beschrijving, uitsluitend aan de schildering der kleine hersenen van den volwassen mensch. De ervaringen, gekregen door de studie der ontwikkeling van het menschelijk cerebellum en die, welke de vergelijkende anatomie ons geleerd had, had zij zich nog niet ten nutte kunnen maken. Dientengevolge is zij in de groote dwalingen vervallen, welke het cerebellum, zoowel voor den physioloog als voor den klinicus volkomen onverstaanbaar hebben gemaakt.

Zij is uitgegaan van de beschrijving van de bovenvlakte van het cerebellum, d. w. z. van de vlakte, die vrijkomt, als men de groote hersen-halfronden, die het menschelijk cerebellum in normale gevallen geheel bedekken, heeft verwijderd (fig. 382).

Fig. 382.

Bovenvlakte der menschelijke kleine-hersenen.

Gulm. = culmen. Dec. = declive. Fol. = folium cacuminis (vermis). Inc. p. = incisura posterior. Inc. sem. = incisura semilunata. Lin. = lingula. Lob. ce. = lobulus centralis. L. quadr. ant., L. q. p. = lobulus quadratus anterior en posterior. L. él. sup. en inf. = lobulus lunatus superior en inferior. s. hor. = sulcus horizontalis magnus. s. sup. ant., s. sup. p.= sulcus superior anterior en posterior. Tub. = tuber valvulae (vermis).

Sluiten