Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ D Fig. 488.

4 Foto's door de Varols-brug ter demonstratie van de verkleining (door cel-atrophie) der latero- en

latero-dorsale brugge-kernen.

A = door het distale einde der V a r o 1 s-brug.

B = op den overgang van het distale derde deel in het middelste deel der Varols-brug. C = door het midden der V a r o 1 s -brug.

D = op den overgang tusschen het midden en het proximala derde deel der Varol s-brug.

kleine hersen-schors verbinding maakt en dat het om de hoofdzakelijke verbindingen te doen is.

Om dat alles ben ik er mij wel van bewust, dat een kaart dezer verbindingen, op grond van experimenteele en pathologisch anatomische feiten, zelfs in de meest ruwe omtrekken, op dit oogenblik nog niet te teekenen is.

Als desniettegenstaande in de nevenstaande tabel beproefd is, een overzicht

Sluiten