Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij regelmatige verwerking van opeenvolgende doorsneden ontmoet men dus een aandeel van vezels uit het cerebellum, van welke de vezels uit de oliva cerebelli en uit den nucleus emboliformis cerebelli, de belangrijkste zijn.

Maar ook leert men een ander aandeel van vezels kennen en wel:

a. vezels uit het corpus juxta-restiforme (vestibularis-vezels);

b. vezels afkomstig uit de sensibele trigeminus-kern (zie ook fig 212 deel II);

c. vezels van den lemniscus lateralis.

Daarbij blijft de vraag nog open, hoevele der vezels, die in den bind-arm overgaan, uit de eigen bind-arm-kernen ontspringen en of ook uit de mediale cerebellum-kernen een zeker aantal vezels daarin overgaan

O

Desniettemin mag als bewezen worden aangenomen, dat alle vezels, die eenmaal in het halvemaan-vormige veld zijn aangekomen, in cerebellofugale richting geleiden. Want wanneer bij het konijn de bind-arm zoo proximaal mogelijk wordt doorsneden, vindt men, reeds eenige maanden na de doorsnijding aan de geopereerde zijde, geen enkele vezel in het halvemaanvormige veld terug.

Dergelijke praeparaten, waarin slechts aan één zijde de bind-arm aanwezig is, leenen zich bovendien bijzonder goed tot de studie van den bind-arm tijdens zijn loop in het tegmentum pontis. Daarom is in fig. 492 een reeks doorsneden afgebeeld uit de hersenen van een konijn, waar rechts voor eenige maanden de bind-arm doorsneden is.

Fig. 492 A treft de plaats der doorsnijding. De doorsnijdings-plaats rechts ligt zeer hoog, zoover proximaal-waarts, dat ook beide eigen bind-armkernen zijn vernietigd. Op de doorsnijdingsplaats hebben dus alle vezelbundels, die de bind-arm extra-cerebellair tijdens zijn loop langs den lateralen tegmentum-rand ontvangt, hun plaats daarin reeds ingenomen. Rechts is werkelijk niets van den bind-arm weer te vinden. Links daarentegen ligt de normale bind-arm, vergezeld van de beide kernen en men ziet. dat een aantal fijne vezels in het velum medullaire anticum overgaan, deels uit de mediale kern, deels uit den bind-arm zelf.

Neemt men aan, dat deze vezels door het velum medullare anticum heen, naar den gekruisten bind-arm gaan, dan is met die onderstelling in overeenstemming, dat haar aantal zeer gering is, veel geringer dan in normale sneden. Want de vezels uit den geopereerden bind-arm naar den gezonden zijn weggevallen, en die van den gezonden naar den geopereerden zijn onmiddellijk na hare kruising in het velum medullare doorsneden (fig. 492 A).

Maar juist omdat er slechts eén bind-arm is, leent zich dit praeparaat uitstekend, om te onderzoeken, hoe de bind-arm door de middellijn heen de overzijde bereikt.

De overgang door de raphe, waar de twee bind-armen elkander kruisen, draagt den naam van de commissuur van Wernekink.

Deze begint ongeveer tegenover het midden der achterste heuvels van het mesencephalon (fig. 492 B). De meest dorsaal geplaatste bind-arm-

Sluiten