Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gekruisten nucleus ruber tenietgaan. Geschiedt dit bij het pas geboren dier, dan verdwijnen zij zonder zelfs een spoor na te laten. Daarop wordt straks uitvoerig teruggekomen.

Vervolgens moet er aan worden herinnerd, dat in deel I, fig. 132 is afgebeeld, dat bij dit zelfde dier een steek in de roode kern gevolgd wordt door een degeneratie, welke met M a r c h i's methode kan worden gevolgd

Fig. 505. B.

Mol. Doorsnede door de V a r o 1 s-brug teil einde den zeer grooten tractus rubro-spinalis en fascioulus praedorsalis te doen uitkomen.

en zich door de kruising van Forel heen langs den gekruisten rubrospinalen bundel tot in het sacrale merg laat aantoonen.

De cel-atrophie na doorsnijding van den rubro-spinalen bundel in de gekruiste roode kern gezien, kan alleen betrekking hebben op de oorsprongscellen van dien bundel. Behoudens een aantal groote cellen, die in de dorsofrontale, dorso-reticulaire afdeeling der kern worden gevonden en die ons

Sluiten