Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

celgroepen, welke liet middenblok met groote elementen omgeven, nog tot roode kern rekent. Men heeft hiervoor echter bepaalde gronden.

Vooreerst hangen de vezelrijke grijze reticula der kleincellige afdeelingen met die der grootcellige samen.

In de tweede plaats kan men de voortzetting der bind-arm-bundels in beide afdeelingen aantoonen.

Het eindoordeel daarvoor zal echter gegeven worden door vergelijkend

Fig. 507.

Horizontale snede door de ventraie afdeeling der roode kern van een hond. Foto naar een W e i g e r t-P a 1-praeparaat.

anatomische, experimenteele en pathologische argumenten. Zij laten vooralsnog de opvatting toe, dat men met een kern te doen heeft.

Maar in die kern ligt de pars magno-cellularis altijd distaal van de pars parvo-cellularis. Dat geldt voor alle zoogdieren en is heel goed aan Weiger t-P a 1-praeparaten vast te stellen.

Zoo is bijv. in fig. 507. een horizontale snede afgebeeld, die de roode kern van een hond door haar ventraie gedeelte treft, en die reeds verder gedifferentiëerd is, dan dat bij het konijn het geval was.

Sluiten