Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het meest ventrale veld, samenhangend met de centrale afdeeling van het frontale merg, die in den hilus der roode kern overging, is intensief gemyeliniseerd. De vezels er van loopen door den hypothalamus lateraalwaarts en rusten op de dorsale vlakte van het corpus subthalamicum (fig. 555; 2 s. th.). Die vezels schijnen daarin over te gaan, de meeste kruisen de nog merglooze capsula interna, (fig. 555; 2.3.4 No. 399, 380, 350 der serie).

Die vezels komen voort: le. uit den nucleus pallidus, 2e. uit de grijze strooken in de capsula interna, 3e. bovendien ook uit de substantia nigra en nucleus subthalamicus.

In ieder geval ontmoeten wij hier het oude, zeer vroegtijdig (6e foetaalmaand) al gemyeliniseerd stelsel, dat, als kamsysteem dwars door de capsula interna heengaat of als ansa lenticularis om haar mediale einde heenloopt. Uit dit systeem gaan een aantal vezels naar de centrale afdeeling der frontale mergstraling der roode kern.

Al deze pallido-fugale vezels loopen door het veld h2 van Forel (den fasciculus lenticularis hypothalami van D é j é r i n e), nadat zij als kamsysteem den hersensteel hebben gekruist, of meer proximaal uit de ansa lenticularis zijn voortgekomen, langs de dorsale vlakte van de kern van L u y s.

In de centrale afdeeling der frontale mergstraling van de roode kern aangekomen, gaan deze vezels den hilus binnen, en wenden zich naar de centrale kern. Hier maken wij kennis met den strio-rubralen bundel, beter den pallido-rubralen bundel en hij is als zoodanig in fig. 555 als zelfstandig systeem (str-rub) benoemd geworden.

Maar tusschen de vezels van dien pallido-rubralen bundel loopen andere stelsels. Een groot aantal dezer merghoudende vezels gaat langs het dorsale merg van de roode kern, die dan ook het eerst, 6e a 8ste foetale maand, merg ontvangt. Zij loopen in caudale richting verder en gaan over in een bepaald veld van het tegmentum, in den z.g. centralen tegmentum-bundel van Bechterew. Daarlangs kan dan een machtig vezelsysteem, de strioolivaire bundel van W allenberg tot in de nuclei olivaris inferiores worden gevolgd. Maar van h2 van Forel uit kunnen in dien centralen tegmentumbundel ook merghoudende vezels worden vervolgd, die in de formatio reticularis tegmenti van de V a r o 1 s-brug en van de medulla oblongata blijven. Zij vormen een pallido-reticulairen bundel.

Afgezien van deze samengesteldheid is echter ook de pallido-rubrale bundel door zijn sterke myelinisatie zeer gemakkelijk zichtbaar geworden.

Scherp tegen het zwarte veld van den pallido-rubralen bundel afstekend, dorso-mediaal er van, ligt een ander, hier nog volkomen mergloos veld, op de grens van h2 en de zona incerta van Forel (fig. 555; 2. No. 399 der serie).

Men kan in deze sneden, dit mergloos veld, regelmatig in proximale richting volgen, totdat het met de volslagen merglooze capsula interna medegaat en in de corona radiata der frontale hersenkwab overgaat en daarmee (fig. 555; 3—5. No. 380—340 der serie) in verbinding treedt.

Sluiten