Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij is de lamina medullaris completa van den nucleus pallidus. De binnenste bereikt de capsula interna dikwijls niet, is onvolledig, de lamina medullaris incompleta van die kern.

Alle drie laminae medullares loopen uit in een vezelbundel, de ansa lenticularis of den lusvormige lenskernbundel, die de ventrale grenslijn van de lenskern vormt en haar afgrenst tegen de regio innominata, welke dus de aan de basis zichtbare substantia perforata in zich sluit.

Deze laminae medullares verdeelen den nucleus pallidus in drie geledingen, een buitenste lid, P1, een middelste lid, P2 en een binnenste lid, P3.

De capsula interna, een omvangrijke vezelmassa, dringt van de corona

Fig. 562.

Snede door de hersenbasis bij een haard, die links een groot deel van het striatum verwoest (verg. fig. 335, Tome VII). De snede gaat door het foramen M o n r o i, achter het chiasma en vóór het corpus mammillare door het voorste einde van den thalamus opticus (No. 120 der serie).

radiata uit eerst dwars door het striatum tusschen nucleus caudatus en lenskern heen, vervolgens tusschen lenskern en het voorste deel van den thalamus. Hier is de thalamus nog slechts door zijn voorste kern (n. ant. th.) en laterale kern geraakt (n. lat. th.).

De capsula interna bereikt hier echter nog niet de basis cerebri. De hersensteel wordt nog niet getroffen. Tusschen het einde der capsula interna

Sluiten