Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er zelfs doorheen gaan, waarvoor dan het cel ver lies in de eigen bind-armkernen kan pleiten.

Eindelijk zullen wij zien, dat een zeer groot aantal vezels, die in de witte kern zijn, in het geheel geen bestanddeel van den bind-arm worden, maar zich caudaalwaarts in het tegmentum voortzetten.

Bij den mensch vormt de bind-arm een partieele decussatie. Het aantal ongekruiste vezels is niet onbeteekenend, want in fig. 572. C en D is er eer atrophie van den bind-arm gelijkzijdig aan de atrophische witte kern. Maar men mag daaruit nog niet besluiten, dat de ongekruiste vezels alle uit het cerebellum afkomstig zijn, vooral omdat een vrij groot aantal vezels der witte kern in het gelijkzijdig tegmentum caudaalwaarts loopen.

De hier beschreven verhoudingen worden op dezelfde wijze gevonden op de serie door den hersensteel, ontleend aan de in fig. 567—569 afgebeelde hersenen.

Ofschoon men dus aan Demole moet toegeven (deel III, pag. 364), dat groote hersendefecten in het frontale hersengebied, aanleiding kunnen geven tot een tertiaire atrophie der witte kern, behoeft dit niet te voeren en heeft hier feitelijk niet gevoerd tot atrophie in den gekruisten bind-arm. De partieele kruising van den bind-arm heeft hier gecompenseerd. Bind-armen en kleine hersenen zijn hier niet tot atrophie gekomen. Weliswaar is het ongekruiste aandeel van de verbinding tusschen nucleus dentatus en roode kern, niet zoo aanzienlijk, als van andere vezels, die in de witte kern bijeenliggen, maar ook van deze vezels komt het, naar mijn meening, tot een partieele kruising.

Het resiütaat der vorige bladzijden is dus:

a. dat een aantal bind-arm-vezels, langs het dorso-mediale mergveld der roode kern haar ononderbroken passeeren;

b. dat niet alle bind-arm-vezels in de commissuur van Wernekink kruisen.

Voor zoover de roode kern langs den bind-arm caudale verbindingen uitzendt, moet men in het oog houden, dat er in de witte kern een groot aantal vezels van verschillende herkomst bijeenliggen. Het meerendeel er van wordt gevormd door gekruiste bind-arm-vezels uit de kleine hersenen. Een deel er van is echter uit den gelijkzijdigen bind-arm afkomstig. Een ander deel er van gaat in het gelijkzijdig tegmentum caudaalwaarts.

De beoordeeling der caudale verbindingen der roode kern met het tegmentum is bij den mensch buitengewoon moeilijk. Vooropgesteld wordt, dat het bestaan en de plaats van den tractus rubro-spinalis algemeen en ook door mij wordt aangenomen. Men krijgt echter den indruk alsof het aan dezen bundel toegewezen veld, te groot is om afkomstig te kunnen zijn uitsluitend van den kleinen nucleus magno-cellularis.

Eveneens staat vast de door von Monakow ontdekte, tractus rubrotegmentalis cruciatus, de verbinding tusschen de grootere cellen der menschelijke roode kern met het gekruiste tegmentum der V a r o 1 's-brug en medulla

Sluiten