Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan (fig. 583. A en B), degenereeren langs of naast de fontaine-straling in ventrale richting, loopen door het tegmentum heen, en gaan vervolgens als een vrij omvangrijke bundel van zeer fijne vezels, mediaal van de fibrae nigro-mesencephalicae, deels in het laterale gedeelte, deels in den dorsalen

Fig. 584.

Teekening der substantia nigra van een konijn, dat bijna twee jaar lang de de wegneming van het rechter mesenceplialon (fig. 286 A) heeft overleefd. A. Linker substantia nigra. ar. comp., ar. ret. = Area compacta en area reticularia der zwarte kern. d. HA. = Decussatio Hatschek. j.mes.nig.; f.ni.mes. = fibrae mesencephalico-nigrae, fibrae nigrae-meseneephalicae. Ie. med. la., Ie. med. me. = laterale en mediale afdeeling van het mediale lint. n. interm., n. med., n. lat. = nuclei intermedialis, medialis en lateralis der zwarte kern, p. mam. — pedunculus mammillaris.

rand der substantia nigra over. Aldus komen er uit den gekruisten voorsten heuvel van het mesencephalon door liet diepe merg en de formatio reticularis tegmenti heen, twee bundels naar de substantia nigra.

De eene (a. fig. 583. B) komt, na kruising, meer lateraal en voorziet de

Sluiten