Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pedunculus lemnisci aangaat, zijn die systemen in fig. 596. bis, inden verdwaalden bundel x met hem vereenigd. Dergelijke overwegingen gelden eveneens voor de laterale en mediale lemniscus-stelen. In al die lemniscus-stelen loopen

vezels, die voor de substantia nigra zijn bestemd.

De bundel x is daarmee echter nog niet afgehandeld. Want er is nog meer. Uit beide in fig. 569 en in fig. 566 gegeven afbeeldingen blijkt, dat aan de zieke zijde, links, in het frontale deel der substantia nigra, als gevolg van vernieling van het striatum, alle in de lengte-as van het zenuwstelsel loopende vezels van stratum intermedium teniet zijn gegaan.

Meer caudaalwaarts komen er weer nieuwe vezels in, afhankelijk van de intacte vezelstralingen in den hersensteel en in plaats verschillend naarmate er in den hersensteel een afdeeling is, die normale vezels bevat.

n if i , , ïf , Het tenietgaan dezer

Dezellde verdwaalde bundel in den pes profundus , . . ,, __

(intermedialis) van den lemniscus. VeZels 18 niet alleen' Zelfs

niet in de allereerste plaats,

gevolg van het wegvallen der centrifugale systemen voor de substantia nigra,

die in de vorige bladzijden werden beschreven.

Want, door het experiment der wegneming van de hemispheer samen met het striatum verdwijnen alle cellen uit het neo-nigrum.

Bij den mensch worden striatum-haarden gevolgd door celverlies in de dorsale afdeeling der intermediaire kern en der laterale kern. Partieele hemispheer-haarden worden gevolgd, frontaal door celverlies in de mediale kern, parietaal door celverlies in de ventrale afdeeling der intermediaire kern, temporaal door celverlies in de laterale kern, bepaaldelijk in meer ventrale af deelingen der zwarte kern.

Waren inderdaad de in fig. 569 en in fig. 566 tenietgegane vezels in het stratum intermedium, niet anders dan centrifugale vezels naar de zwarte kern, dan zou het sterke celverlies daarin raadselachtig blijven.

Sluiten