Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stantia nigra gevormd, maar niet volkomen. Het schijnt, alsof zich van de zwarte kern het eerst de dorsale afdeeling aanlegt, alsof zich de ventrale

Fig. 602.

Photo van een cel-praeparaat door den hypothalamus van een liond, die langer dan zes maanden zonder

cerebellum heeft geleefd. n. s. th. = kern van L u y s. n. zon. ine. — kern van C a j a 1.

afdeeling, die wij als afhankelijk van de hersenschors hebben leeren kennen, later vormt dan de dorsale afdeeling.

Ook tegenover experimenteele ervaringen gedraagt de kern van L u y s zich geheel anders dan de zwarte kern.

Sluiten