Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Noch vezels, noch cellen verdwijnen in de kern van Luys na exstirpatie der hemispheer.

2°. Noch vezels, noch cellen verdwijnen in de kern van L u y s na exstirpatie van het cerebellum.

3°. Na exstirpatie van het striatum wordt door het wegvallen van het kam-systeem (met ansa lenticularis), een sterk vezel verlies in de kern van Luys te voorschijn geroepen. Een groot aantal der grootere cellen in de laterale afdeeling, gaat dientengevolge eveneens teniet, en een minder groot aantal der groote cellen verdwijnt in de mediale afdeeling er van.

4°. Desondanks gelukt het niet om de kern van Luys geheel te doen verdwijnen, wanneer gelijktijdig cortex, cerebellum en striatum zijn weggenomen.

Een deel der kern, en naar het mij toeschijnt vooral het mediale gedeelte er van, blijft onder al die ongunstige omstandigheden ongedeerd.

Vermoedelijk is de reden hiervan, dat de kern van Luys verbindingen met de substantia grisea centralis bezit.

De caudale verbindingen der kern zijn door Lawrence 0. Morgan1), met behulp van M a r c h i-degeneratie, na verwonding der kern, aangetoond.

Hij heeft bewezen, dat elke plaatselijke laesie der kern gevolgd werd door de M a r c h i-degeneratie van een bundel, die langs den dorsalen kernrand en uit haar mediale pool zijn oorsprong neemt. Deze bundel loopt tusschen substantia nigra en pedunculus cerebri in den vorm eener omgekeerde komma, (daarmee bedoelend, dat de kop ventraal is geplaatst), deels gelijkzijdig, deels door het commissuur-systeem der beide kernen, ook gekruist, naar een bepaalde kern der substantia grisea centralis.

Morgan beschrijft haar als een kern, die mediaal van de substantia nigra is gelegen, maar rekent haar niet daartoe. Bij de substantia nigra is in § 3 eveneens deze grootcellige kern beschreven, maar als de mediale kern van het palaio-nigrum, die haar cellen niet verliest na de exstirpatie van het striatum.

Deze verbindingsweg is een voor de kern van Luys efferent systeem. De cellen in het palaio-nigrum nemen haar op, maar ondergaan geen verandering, als de verbindingsweg, volgens M a r c h i's methode, gedegenereerd wordt gevonden. Zij is een verbinding met de substantia grisea centralis, waarin zich ook het palaio-nigrum geleidelijk vereenigt.

Aldus komt de kern van Luys met een belangrijke afdeeling van het sympathische zenuwstelsel in samenhang, en worden de proeven van K r e y d 1 en K a r p 1 u s, die bij beleediging der kern pupil verwijding zagen ontstaan en derhalve pupilvezels over die kern doen loopen, meer verstaanbaar.

[) Lawrence O. Morgan. The Journal of comparative Neurology. Dec. 15. 1927. T. 44. No. 2.

Sluiten