Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Langs den eenigszins verwijden derden ventrikel (fig. 605 V. III) vindt men dan, ter weerszijden van deze kamer, het diëncephalon, meer bepaaldelijk den thalamus opticus (fig. 605. Diëncephalon).

Fig. 605.

Teekening van de dorsale vlakte der stamgangliën, wanneer de laterale ventrikels zijn geopend, de balk en de fornix-zuilen verwijderd zijn, met het tapetum en de tela

chorioidea van den derden ventrikel. c. ant. = commissura eerebri anterior. c. call. = doorsnijdingsplaats in liet frontale einde van den hersenbalk, c. f. d. = doorsnijdingsplaats der beide fornix-zuilen. c. gr. me. = commissura grisea eerebri medialis. c. post. = commissura eerebri posterior. c. q. a. = colliculus anterior mesencephali. cauda n. ca., caput n. ca. = staart en kop van den nucleus caudatus. epiph. = epiphysis eerebri. f. Mo. = foramen Monroi. n. ant. th., n. la. do. th., n. hab., pulv. = nucleus anterior, nucleus latero-dorsalis thalami, nucleus habenulae, pulvinar. n. hab = ganglion habsnulae. str. te. = stria terminalis. t. ch. = tela chorioidea venticuli lateralis. v. lat. = zij-ventrikel, v. III. = derde ventrikel.

Het heeft den vorm van een ellipsvormig lichaam, langs denlateralen wand van den derden ventrikel en dezen begrenzend.

De grijze kernmassa's van dien thalamus hangen in de middellijn met

Sluiten