Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevuld, een oordeel over hun vorm te krijgen, is in de moderne kliniek een belangrijke rol gaan spelen.

Men kan daardoor algemeene verwijding der laterale ventrikels aantoonen, zooals zij bij hydrocephalus internus, secundair bij tumoren of primair voorkomt. Een dergelijk voorbeeld is in fig. 608 A. afgebeeld. Het is een

Fig. 608 A.

Twee positieven van bitemporale X-foto's na lucht-injectie in den ventriculus

lateralis.

A. Na een lucht-injectie in den zij-ventrikel, door schedel-punctie, bij

secundairen hydrocephalus internus.

B. Na een lucht-injectie in den zij-ventrikel door lumbale punctie bij lobaire

hersen-atrophie.

a. = middenstuk van den lateralen ventrikel, b. — voorhoorn. c. = achterhoorn. d. = onderhoorn van den ventrikel.

positieve afdruk van een negatief, vrij sterk verkleind, van een hydrocephalus internus bij een hersentumor, door injectie van lucht direct in de hersenkamers. Men herkent het zeer uitgezette middenstuk (o) met voorhoorn (6), achterhoorn (c) en onderhoorn (d). De rechter laterale hoorn is zichtbaar geworden, omdat de vrouw met de linker schedelzijde op de plaat lag en dus de lucht in den rechter zijhoorn steeg, maar toch is er ook lucht in den linker zijhoorn, die eveneens vooral aan het frontale einde doorschemert.

Sluiten