Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantal lichte vezelstrooken ook de grijze strooken van P3, blijven altijd dorsaal van het donkere veld en worden tenslotte een deel van het stratum intermedium in de zona reticulata der substantia nigra.

Terwijl dit alles gebeurt, gaan de grijze strooken uit P3 voort het veld h2 van Forel met donkere vezels te voorzien. Men ziet die vezels als zwarte dwarse doorsneden, als stippen dus, in die strooken. Zij gaan in groot aantal van daar in den fasciculus lenticularis hypothalamici. Alleen door de hier beschreven verhouding van den vezelloop, kan een beeld in de vezelstructuur worden verkregen, dat door E d i n g e r met den naam van het kamsysteem kon worden begiftigd.

Vezels uit het donkere ventrale veld, dat in fig. 618, in de mediale afdeeling der capsula interna werd beschreven, breken in ventro-mediale richting, dwars door een systeem heen, wier vezels loodrecht daarop in dorso-mediale richting de h2 van Forel voorzien.

Daardoor kan de schijn ontstaan, alsof de laatstgenoemde vezels, nadat zij als de tanden van eenen kam, loodrecht op de richting der eerstgenoemde zij n afgegaan, omslaan en in den steel van den kam, de bundel h2 van Forel overgaan.

De hersensteel ontstaat niet op de wijze uit de capsula interna, (zooals de heerschende voorstelling het doet voorkomen), zoodanig, dat de capillaire vezels zich geleidelijk in dezen voortzetten. Het stuk der capsula interna, dat in fig. 618 het verst mediaal ligt, blijft op zijn plaats dorsaal van den tractus opticus. Het ligt hier dorsaal in den hersensteel. Dit stuk wordt doorbroken, eerst door het ventrale stuk der mediale afdeeling, van hetwelk de vezels langs de basis van den hersensteel tot vèr mediaal doorgaan en vervolgens door de vezels van het dorsale stuk ervan, dat in het stratum intermedium der substantia nigra te land komt.

Er is echter nog een omstandigheid, die het geheel hier eenigermate meer samengesteld schijnt te maken. Ventraal van den nucleus subthalamicus is thans de substantia nigra ontwikkeld en die kern dringt met grijze strooken, van medio-dorsaal uit, den hersensteel binnen. Aldus van de mediale zijde uit, in laterale richting opdringend, naderen deze grijze strooken tot die, welke dorsaal van den tractus opticus gevonden worden. Deze gaan van P3 uit en dringen van lateraal uit de vezels van den hersensteel uiteen.

Wie nu echter van meening moge zijn, dat deze strooken in elkander overgaan, dwaalt. Er blijft steeds een opmerkelijk scherpe grensscheiding bestaan tusschen de strooken van P3, wier dwarse doorsneden voorzien zijn van dikke vezels voor het kamsysteem, die naar h2 doorgaan en tusschen de strooken die door de substantia nigra worden uitgezonden.

In fig. 621 ziet men bij x x, de scheidingslijn tusschen beide soorten van grijze strooken heel scherp. Men kan in eiken menschelijken hersenstam, die in deze richting wordt gesneden, die scheidingslijn scherp aantoonen. De strooken van P3 geven het kamsysteem af, de strooken uit de substantia nigra doen dit niet. Zij zijn van den aanvang af de zitplaats van zeer fijne vezels, die wij in het stratum intermedium der substantia nigra zien afwijken.

Sluiten