Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien dringt sagittaal in fronto-occipitale richting de scheidingsgroeve in, waardoor het telencephalon in de twee hemispheren-blaasjes wordt gedeeld, die daaruit voortkomen.

Deze groeve draagt de falx cerebri en vernauwt den lateralen ventrikel

Fig. 631 B.

aan de dorsale zijde. Aldus wordt de mediale vlakte van dezen lateralen ventrikel vernauwd. De van lateraal en mediaal uit vernauwde plaats wordt het foramen Monroi, waardoor de beide ventrikels met den derden ventrikel samenhangen (fig. 631 B-f M).

De eerste aanleg van het striatum begint nu frontaal van het foramen Monroi en reikt tot voorbij dit foramen in occipitale richting.

Sluiten