Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorkruisen den mergloozen hersensteel. Voor een deel gaan zij verder in den bundel h2 van Forel, maar ook loopen zij langs de ventrale zijde in het corpus subthalamicum, dat evenzeer in vrij sterke mate van merg voorzien is. In den bundel hx van F o r e 1 is de myelinisatie begonnen, alsmede in het ventrale deel van den thalamus, in zijn reticulaire kern en in de eigen mergstraling der roode kern. Er zijn dus vlak voor de geboorte reeds verschillende stelsels van vezels uit den nucleus pallidus van merghoudende vezels voorzien.

1. stelsels, die uit den nucleus pallidus afkomstig zijn en langs ventralen weg direct, of langs dorsalen weg door den bundel h2, den nucleus subthalamicus binnendringen en hem van merg voorzien.

2. stelsels, die uit den nucleus pallidus afkomstig, door het kamsysteem heen, gedeeltelijk in den hersensteel afwijken (zie ook de rechterzijde der fig. 639) en gedeeltelijk door h2 of langs de ondervlakte van het corpus subthalamicum, in de zona incerta en dan naar het tegmentum of in de formatio intermedia der substantia nigra gaan.

3. stelsels, die naar den thalamus gaan, a. hetzij langs den (in deze figuur niet zichtbaren) pedunculus thalami inferior naar het voorste gedeelte ervan; b. hetzij langs den bundel hx van Forel naar den nucleus reticularis thalami; c. hetzij direct in het ventrale gedeelte van den thalamus. Overigens zendt de thalamus vlak voor de geboorte nauwlijks mergbezittende vezels naar de schors uit. Wel ontvangt de thalamus behalve de bovengenoemde vezels, ook vezels uit de eigen mergstraling der roode kern, die alreeds gemyeliniseerd is.

4. stelsels, die uit den nucleus pallidus komen, door den bundel h2 (en hj) van Forel heen, loopen naar de straling der roode kern en daarin verder gaan, ten deele naar de roode kern toe, ten deele in het tegmentum en dan nog verder caudaal-waarts (als pallido-olivaire en pallido-reticulaire banen), of wel, stelsels, die langs dien weg den nucleus pallidus bereiken (olivo-pallidaire en re ticulo-pallidaire banen).

5. stelsels, die uit de substantia perforata anterior overgaan in de capsula interna en in de ventrale afdeeling van het putamen.

Al deze stelsels bevatten bij het pasgeboren kind vezels, die flink van merg zijn voorzien.

Overigens zijn er in de capsula interna niet anders dan zeer zwakke bundels merghoudende vezels, die in de parietale kwab overgaan. De capsula interna en de hersensteel zijn in deze snede overigens mergloos.

De rechter helft van de in fig. 639 geteekende doorsnede is niet minder belangrijk dan de linker helft. De pars intermedia is hier evenals het striatum iets verder caudaal-waarts getroffen dan aan de linker zijde. De top der roode kern is hier geraakt. De daaruit ontsprongen straling is zwak, maar duidelijk merghoudend en richt zich naar den thalamus toe. Dorsaal ervan vindt men eveneens van merg voorzien, den fasciculus thalamicus hypothalami (hx van F o r e 1) ,die zich in den nucleus reticularis thalami voortzet.

Ook het corpus L u y s i is merghoudend. Evenzoo bezitten de deze

Sluiten