Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fornicis descendens en der fimbria fornicis veel sterker aangeduid, dan dit het geval was in de vorige waarneming.

In fig. 652. 1 (No. 651 der serie) heeft het mes het caudale gedeelte van den voorsten heuvel van het mesencephalon geraakt. Deze wordt in fig. 652. 2 (No. 690 der serie) volkomen vernietigd. Dan dringt het mes in de diepte en in fig. 652. 3 (No. 724 der serie) ziet men, dat het door het midden der radiatio optica in den steel dringt, den nucleus praebigeminalis doorsnijdt en dwars door de beide corpora geniculata heen in de regio subthalamica terecht komt. Men ziet in deze figuur, dat de substantia nigra, de kern van L u y s en de zona incerta met de beide bundels van Forel vernietigd zijn,

Fig. 651.

Doorsnijding van den linker pedunoulus cerebri bij een konijn, ruim 2 maanden na die doorsnijding gedood.

Stereoscopische foto van de dorsale vlakte der hemispheren.

maar dat de pes pedunculi cerebri en de tractus opticus niet direct door het mes getroffen zijn.

Eerst in fig. 652. 4 (No. 765 der serie) volgt de volkomen doorsnijding van den lemniscus, evenals die van het restant der frontale straling uit de roode kern voor zoover die niet reeds in fig. 652. 3 doorsneden was. Voorts wordt hier de stria medullaris ventralis thalami geheel verwoest, alsmede een niet onbelangrijk stuk van de ventrale thalamus-kern. Van den thalamus zelf, die aan de rechter zijde van fig. 652. 4 door een aantal zijner kernen vertegenwoordigd is, wordt aan de linker zijde nog geen spoor gevonden.

Eerst in fig. 652. 5 (No. 792 der serie) wordt een der linkerzijdige thalamuskernen zichtbaar. Daar is het mes rakelings langs het ganglion habenulae

Sluiten