Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar deze veranderingen in het grijze netwerk der formatio reticularis lateralis pontis et medullae oblongatae zijn niet de eenige celbeleedigmgen aan de zijde van den haard. Ook in de gelijkzijdige hoofdkern der onderste olijf en bepaaldelijk in het meer frontale laterale gedeelte ervan worden zij waa.rcrpnnmen Men kan de atrophie van het ventrale veld met aaneengesloten

bundels, door den tractus centralis tegmenti heen, volgen tot in den eigen mantel der olijven. Het amiculum olivae inferioris is dan ook met het bloote oog zichtbaar, en links in sterke mate verkleind ten opzichte van rechts.

Fig.]669 geeft nu de teekening naar een celprae paraat der olijf kernen.

Fig. 668.

Linkszijdige verwoesting van het striatum. Twee doorsneden door de grijze strooken van het pallido-reticulaire veld, ter hoogte van de uittreding van den radix N. VI en N.VII.

A. van de rechter zijde. B. van de linker zijde, gelijkzijdig aan den haard. In A. ziet men in de grijze strooken tusschen normale vezelbundels groote en middelgroote cellen. In B. zijn de zenuwvezels versmald, door glia-woekering onscherp begrensd en zijn deze cellen ontaard of verdwenen.

In fig. 669 A is van de normale rechter helft de laterale af deeling der

hoofdkern geteekend.

Men ziet, dat de pyramide aan de rechter zijde de olijf nog bedekt, maar dat er tusschen de pyramide en den latéralen kant der hoofdkern een dikke eigen mantel van de olijf (fig. 669 A amiculum olivae) zichtbaar wordt, die de windingen der olijfkern omvat en volgt.

Sluiten