Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dit schema zijn de twee bovenste teekeningen ontleend aan het striatum. De bovenste (A in fig. 672) snijdt de stamganglia door het corpus mammillare, treft dus den hvpothalamus met het corpus subthalamicum en het kamsysteem. De volgende (B in fig. 672) ligt occipitaal ervan, treft het achtereinde der lenskern en gaat tevens door den hersensteel en de roode kern. De derde teekening (C in fig. 672) gaat door den hersensteel, de vierde (D in fig. 672) door de VaroI's-brug ter hoogte van de wortels der Vide en Vilde hersenzenuw, de vijfde (E in fig. 672) door het meest frontale deel der medulla oblongata en de zesde (F in fig. 672) door een cervicaal segment van het ruggemerg.

De aanvoerende banen zijn op de volgende wijze in dit schema weergegeven. De roode lijn I geeft een voorstelling der z.g. reticulo-striatale baan. Deze bundel begint al in de formatio reticularis medullae spinalis. In de medulla oblongata wordt hij versterkt door de axonen uit de groote cellen der formatio reticularis lateralis, vooral door die welke in het dorsale veld van den tractus centralis tegmenti zijn gelegen.

De belangrijkste versterking ontvangt de bundel uit de Va ro I's-brug, wederom uit axonen der groote en middelgroote cellen, gelegen in het dorsale veld van den centralen bundel. Maar ook in den hersensteel groeit die bundel nog altijd, omdat zich vezels uit de cellen der grijze strooken in het bovengenoemde dorsale veld er bijvoegen. Bovendien echter komen daarbij thans andere vezels.

len eerste uit de roode kern en bepaaldelijk uit de laterale en dorsolaterale afdeelingen dezer kern. Zij zijn aangegeven in lijn III, die dit contingent uit de roode kern bevat

Ten tweede uit de substantia nigra. De vezels uit de axonen der groote cellen der zwarte kern volgen aanvankelijk het stratum intermedium dezer kern. Dan echter vergezellen zij, als zij het dorsale gedeelte van het tegmentum hebben bereikt, het rubro-striatale aanvoerstelsel. Ook deze vezels zijn in bundel III van fig. 672 aangegeven.

\ oorts is in lijn II de olivo-striatale bundel aangegeven. Deze bundel, die uit de kleine cellen der olijfkernen is ontsprongen, is vanaf de medulla oblongata, door de formatio reticularis lateralis heen, door pons en hersensteel, te volgen in het massieve ventrale veld van den tractus centralis tegmenti.

Alle drie bundels bereiken in den hypothalamus het veld h2van F o r e 1 en gaan dus over in het kamsysteem, waardoor zij langs lamina medullaris limitans, langs ansa lenticularis en laminae medullares heen, den nucleus pallidus en het putamen van vezels voorzien.

Naast deze drie bundels gaan echter uit het corpus subthalamicum (n.1. in A fig. 672) een zeer groote hoeveelheid vezels direct als kamsysteem-vezels over in de lamina limitans en in de ansa peduncularis en voorzien de lenskern van aanvoerende vezels.

Eindelijk gaan uit het midden van den thalamus nog een aantal vezels door het kamsysteem naar de lenskern toe.

Sluiten