Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 709.

Afbeelding eener snede door de hersenen van een éénjarig kind volgens M e y n e r t's snee-richtmg van een W e i g e r t-P a 1-praeparaat. De nucleus geniculatus lateralis, liet veld van W e r n i c k e en het achterste gedeelte van den thalamus worden getroffen! br' con1' = bracchium conjunctivum. c. ge. lat., c. ge. med. = nucleus geniculatus lateralis en mediahs. c. po. = commissura posterior. f. re.tr. = fasciculus retroflexus. f la po = latero-pontine bundel. I. do. W., I. ve. W. = dorsale en ventrale étage van het veld van Wernicke. lemn. = lemniscus. n. lat., n. vent., n. ret. = nucleus lateralis, ventralis en reticularis thalami. n. caud. = nucleus caudatus. n. III. = nucleus N. oculomotorii. p. ped. = hersensteel. pons Varoli. = V a r o I's-brug. rad. I. oec., rad. I. temp. = occipitale en temporale straling uit de stamganglia naar de schors. s. ni. = substantia nigra Sömmeringii. W.Ed. — kern van W e s t p h a 1-E d i n g e r.

dat eeri deel dezer straling, in vereeniging met talrijke vezels, die onmiddellijk uit de laterale thalamus-kern ontspringen, langs den kop van den nucleus geniculatus heen, zich begeeft naar het driekante veld van Wernicke en daar zoowel tot in de dorsale als tot in de ventrale étage te vervolgen is. Bovendien kan men uit de ventrale kern (in fig. 709 bij 2) nogmaals een

hersensteel uitstralen in den thalamus, bepaaldelijk naar de ventrale kern (fig. 709. n. vent.), wier meest occipitale pool hier nog is geraakt.

De lemniscus straalt echter nog in een tweeden bundel naar den thalamus uit. Deze is hier slechts onvolledig getroffen. Men ziet echter (fig. 709. bij I.),

Sluiten