Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uei straling, me bij het konijn een lateraal gelegen straling was, dwingt zij haar te doorboren en dwars door haar heen den nucleus praebigeminalis te bereiken. Het laterale gedeelte ervan blijft als een scheidingslijn tusschen de ventrale en laterale kernen van den thalamus bestaan en het meest mediale gedeelte der straling wordt in dorsale richting verplaatst.

Teekening eener doorsnede van een W eTg Jrtp a 1-praeparaat uit de hersenen van n een-jarig kmd, occipitaal van de vorige, waarin de nucleus praebigeminalis snel z,Jn grootste uitbreiding bereikt

LTnW CaPSÏa ?trna' C°; rad- = COr°na radiata- C- CalL = —P-s callosum. Ep. = Ep.phys's^erebr, f. forn. = fcmbria fornicis. /. r. = fasciculus retro-flexus (M e y n e r t).

f 1 • 2' veIden van F o r e 1. n. cavd. = nucleus caudatus. n. lent. = nucleus lenti fornns n. latn pr. big., n.ret., n. vent. = nucleus lateralis. praebigeminalis, retTculans

p. ped. _ pes peduncuh. str. med. ve. = stria medullaris ventralis thalami.

V.dAz. = fasciculus V i c q d'A z y r. z. ine. = zona incerta.

Op die wijze komt de dubbele buiging, of wil men het liever de knievorm

Z ï", Tf'",d '0t ?and' Welke den "ucleus Prae'5igeminalis afscheidt e laterale en van de ventrale thalamus-kernen.

De laterale kern beeft het dorsale gedeelte van de mediale helft der

ventrale stralmg in ventrale richting verschoven, de ventrale kern doet

Sluiten