Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vegetatieve functies, die zich in de substantia grisea centralis diëncephali afspeelden.

De regulatie van den groei aan de uiteinden der ledematen, de verdeeling der stofwisseling van liet lichaamsvet, de ordening der stofwisseling van de zouten (keukenzout, suiker, calcium en kali-zouten, enz.). Al deze processen

Fig. 722.

Sagittale snede (loor de basis van de substantia grisea centralis van een menscli, bij wien door een tumor in den IVden ventrikel, de Aquaeductus S y 1 v i i en

de derde ventrikel in sterke mate zijn verwijd. Aq. = Aquaeductus S y 1 v i i. eer. = cerebellum. ch. opt. — chiasma opticum. c. a. — commissura anterior. c. d. f. = columna descendens fornicis. c. ma. = corpus mammillare. Ep. = epiphysis. Hyp. = plaats, waar de hypophysis behoorde te liggen. Inf. = infundibulum. I. te. — lamina terminalis. mes. = mesencephalon. N. III. = Nervus oculomotorius. n. r. = nucleus ruber. p. V. = V a r o I's brug. r. inf. = regio infundibularis substantiae griseae centralis. t. c. — tuber cinereum substantiae griseae centralis. t.th. = taenia thalami. V. III en V. IV = derde

en vierde ventrikel.

schenen aanvankelijk af te hangen van hormonen der hypophysis, 't zij van de voorkwab, 't zij van haar achterkwab.

Naarmate men de ervaring opdeed, dat de verwijdering van het hersenaanhangsel slechts zeer voorbijgaand de zoo even genoemde stofwisselingsprocessen beschadigde, wendde men zich meer en meer tot de studio der infundibulaire zone rondom den derden ventrikel. Meer en meer rees toen het

Sluiten