Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemoedsstemming veel beter, zelfs euphorisch. De toeneming van de spierkracht kan men met ergograaph of dynamometer controleeren.

2. Verbetering van den eetlust en verdwijning van de maagklachten (zuur, misselijkheid, pijnen), terugkeer van geregelde ontlasting, toeneming van het gewicht.

3. De derde groep van verschijnselen (de pigmentaties) schijnt in den regel door cortine niet te worden beïnvloed; in dit opzicht komen echter niet alle waarnemers tot dezelfde conclusie. De intensiteit der bruine verkleuring is moeilijk nauwkeurig te beoordeelen en een objectieve maatstaf hebben wij er niet voor; bovendien zijn niet alle extracten volkomen aan elkaar gelijk, zoodat ook hierin misschien een verklaring voor het verschil in meening kan liggen. Groot zal echter de invloed op de huidverkleuring wel niet zijn.

Ook op den bloeddruk werkt cortine weinig of niet; hier moet ik echter een restrictie maken voor den abnormaal lagen bloeddruk bij de collapstoestanden, die wel degelijk door cortine in de hoogte gaat.

Dat bij de betere functie van het maag darmkanaal en den toegenomen eetlust, de verbetering van den slaap en de vermindering van de pijnen de algemeene toestand veel opknapt en het lichaamsgewicht stijgt, zal geen verwondering wekken.

Volgens sommige schrijvers zou ook de weerstand bij infectie en operaties toenemen.

Schadelijke gevolgen noch onaangename bijwerkingen heb ik van het door ons gebruikte praeparaat (fa. Organon) gezien. Het grootste bezwaar is de duurte; een ander bezwaar is hierin gelegen, dat het middel moet worden ingespoten, wat eenigszins pijn kan doen. Tijdens de slechte perioden moet de injectie intraveneus gebeuren, en dat is door den collapstoestand der aderen soms heel moeilijk, in het meer chronische stadium kan zij ook intramusculair geschieden.

II 2

Sluiten