Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENDOCRINE STOORNISSEN IN DE FUNCTIES DER VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN

Voor het verkrijgen van een juist inzicht in de hormonale veranderingen, die oorzaak zijn van het optreden van stoornissen in de menstruatie, is het noodzakelijk, dat een kort overzicht voorafga van onze tegenwoordige kennis omtrent de hormonale verhoudingen bij het normale menstruatie-proces, opdat hiernaar bij de behandeling der menstruatiestoornissen verwezen kan worden.

De onderzoekingen der latere jaren hebben geleerd, dat de functie der eierstokken beheerscht wordt door de voorkwab der hypophyse, die, zooals Zondek het uitdrukt, de motor der sexueele functies genoemd kan worden. Door dit kliergedeelte worden meerdere hormonen gevormd, waarvan er waarschijnlijk twee, de gonadotrope hormonen, hun directen invloed op de eierstokken uitoefenen.

Onder invloed van één dier beide gonadotrope hormonen, het follikelrijpingshormoon, rijpt tegen den leeftijd der puberteit bij het jonge meisje de eerste follikel in den eierstok volledig tot een blaasje van de Graaf. (fig. 1.) Dit blaasje vormt gedurende het rijpingsproces een stof, het follikelhormoon (menformon), die oorzaak is van veranderingen in de baarmoederspier en het baarmoederslijmvlies en -vaten, die wij kennen als de proliferatieve veranderingen in den menstrueelen cyclus: de spiervezels worden grooter; het slijmvlies neemt in dikte toe; de klieren gaan in lengte groeien en zijn bekleed door lage epitheelcellen, wier kernen in het midden der cellen liggen.

Waarschijnlijk weer onder invloed van één der beide gonadotrope hormonen barst het rijpe blaasje van de Graaf : de ovulatie heeft plaats en onder invloed van het eveneens door de voorkwab der hypophyse afgescheiden luteiniseeringshormoon wordt het gele lichaam gevormd. Dit corpus luteum vormt, behalve het follikelhormoon, dat het tevens blijft produceeren, een hormoon, dat het door 't follikelhormoon tot proliferatie gebrachte baarmoederslij mvlies verandert tot zijn secretorische phase (fig. 2) en tegelijkertijd de rijping van nieuwe follikels in den eierstok belet. De klieren in het baarmoederslijmvlies gaan zich slingeren en de tekleedende cellen vertoonen de kenmerken van een

Sluiten