Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het climacterium en ook niet uitsluitend bij vrouwen voorkomt, is eveneens een aandoening, die men bij voorkeur in het climacterium aantreft.

„Eheurnatische" aandoeningen der spieren zijn in dezen tijd eveneens frequent, evenals allerlei neuralgieën, die echter dikwijls ontstaan door prikkeling der zenuwwortels tengevolge van arthritische veranderingen der wervelkolom.

Wanneer dan nog gewezen is op de neiging tot vermeerderde haargroei (vooral in het gelaat) en op stoornissen in de vetstofwisseling (neiging tot verhoogde vetafzetting), dan zijn hiermee wel de voornaamste verschijnselen, die bij voorkeur in het climacterium optreden, genoemd. Er zij echter nadrukkelijk op gewezen, dat deze opsomming geenerlei aanspraak op volledigheid maakt.

Het spreekt vanzelf, dat bij de groote verscheidenheid der climacterische bezwaren de therapeutische maatregelen, die toegepast worden, een even groote verscheidenheid te zien geven, waarop hier niet nader kan worden ingegaan. Het is echter evenzeer duidelijk, dat, waar het begin der menopauze gekenmerkt wordt door het wegblijven der menstruatie, dit ophouden der eierstokswerkzaamheid al van ouds aanleiding is geweest om te trachten de vrouwen, die in het climacterium bezwaren hebben, door het toedienen van eierstokpraeparaten van die klachten te bevrijden. Bij de beoordeeling van de uitkomsten der hormonale therapie moet echter niet vergeten worden, dat climacterische bezwaren niet blijvend zijn, doch vanzelf weer verdwijnen, bij de eene vrouw na korten, bij de andere na langeren tijd, en dat van oudsher een gunstigen invloed op de subjectieve klachten is uitgeoefend door psychotherapeutische maatregelen en door de toediening van sedativa. Hierdoor wordt het ook verklaarbaar, dat de verkregen resultaten met de toediening van orgaan- en hormoonpraeparaten elkaar zoo tegen spreken. Bovendien is, zooals wij gezien hebben, het climacterium een toestand, waarbij niet aUeen de werkzaamheid van den eierstok is opgehouden, maar ook de functie der andere endocrine

Sluiten