Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER FEMIN1SATIEVERSCHIJNSELEN BIJ MANNEN

Inleiding

Met de uitdrukking feminisatie wordt bedoeld het ontstaan van voor het vrouwelijke geslacht kenmerkende lichamelijke eigenschappen bij mannelijke individuen. Volgens deze definitie blijven dus die gevallen buiten beschouwing waar reeds bij de geboorte naast mannelijke ook vrouwelijke geslachtskenmerken aanwezig zijn (hermaphrodieten, pseudohermaphrodieten, intersexen).

Hoewel het zeer wel mogelijk is, dat ook bij de ontwikkeling van deze intrauterien verworven afwijkingen de hormonen een rol spelen, kan er hier niet op worden ingegaan, omdat onze kennis over de endocrine factoren, die aanleg en ontwikkeling der geslachtskenmerken bij het embryo bepalen nog te onvolledig is. Anderzijds kan echter in vele gevallen van feminisatie, zooals ze hier besproken worden, de late manifestatie van een genetische factor in het spel zijn.

Uit den aard der zaak kan feminisatie altijd slechts onvolledig zijn. Het eenige „vrouwelijke" orgaan, dat bij den man slechts rudimentair aangelegd is, en onder bepaalde omstandigheden voor verdere ontwikkeling vatbaar blijkt te zijn, is de borstklier. Een soortgelijke neiging tot groeien zou men in gevallen van feminisatie ook kunnen verwachten bij de van de gangen van Müller afgeleide vormsels, voornamelijk den zoogenaamden utriculus masculinus die in de prostata ingebed is. Hieromtrent schijnt evenwel nog niets bekend te zijn.

Naast de ontwikkeling der borsten, gynaecomastie, komen slechts weinig verschijnselen voor, die men als feminisatie kan beschouwen; hiertoe behooren een zekere

Sluiten