Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien de verschijnselen van algemeene feminisatie op den \oorgrond staan, de ziekte voortschrijdend karakter vertoont en de geslachtsfuncties sterk beschadigd zijn. Over het hormoongehalte der urine bij mannen met deze afwijking, is nog niets bekend.

Gezwellen der hypophyse kan men aan een reeks verschijnselen herkennen, die elders in dit boek besproken worden.

Bij ontbreken van gezwellen zal men geneigd zijn, aan een endocrine genese te denken, wanneer men afwijkingen van de klieren met inwendige afscheiding, vooral van de testes vindt, zonder dat men in dergelijke gevallen vooralsnog in staat zal zijn, de pathogenese volkomen op te helderen. Ook bij de levercirrhose, die, zooals vermeld, met gynaecomastie gepaard kan gaan, worden dergelijke afwijkingen, met name degeneratie der testes en histologische veranderingen der hypophyse gevonden. Ook zou bij lijders aan deze ziekte vaak een feminine verdeeling der crines pubis voorkomen.

Een rechtstreeksche hormonale oorzaak kan worden aangenomen bij 2 patiënten, die schrijver gezien heeft en die waarschijnlijk de modernste beroepsziekte representeeren. Het betrof 2 mannen van resp. 23 en 31 jaar, beiden belast met de bereiding van kristallijn Menformon op groote schaal. Zij hadden dagelijks grammen van deze stof in handen en het is waarschijnlijk dat ze door het onvermijdelijk verstuiven daarvan zekere hoeveelheden in zich hebben opgenomen (men bedenke dat een mgr. met 10.000 eenheden overeenkomt). Beiden klaagden, enkele maanden na het begin der bezigheden, over gevoeligheid en nu en dan stekende pijn in de borstklier. Bij een der beiden waren deze merkbaar opgezet en kwam er op druk een klein druppeltje vocht. Bij beiden verdwenen de verschijnselen eenigen tijd na het staken van het werk.

II

6

Sluiten