Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBERTAS PRAECOX EN HIRSUTISME door Prof. Dr. P. RUITINGA, Amsterdam

INHOUDSOPGAVE:

Blz.

Symptomatologie

Echte pubertas praecox gg

Pseudo-pubertas praecox gg

Dentitie gg

Ver beening gg

Groei uitwendige genitalia gg

Lage stem gg

Groei van het haar g7

Intellect en psyche g-r

Levensduur g^

Beloop 87

Aetiologie en beteekenis van endocrine organen... 88

1. Geslachtsorganen gg

tumoren gg

v ermannelij king gg

overeenkomst met bijniertumoren gg

woekering epitheel der kiemklieren 88

voorloopige onbekendheid der hormonenbalans. 89

2. Pijnappelklier ^ g9

3. Bijnier 90

schors g-.

hypertrichosis 91

omkeer der geslachtskenmerken 91

voorkomen bij jongens, bij volwassen vrouwen

(vermannelijking) 92

vetlijvigheid 93

adipositas dolorosa 92

Sluiten