Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijnier en wel de schors van de bijnier. Hiervan gaan gezwellen uit (beschreven als carcinoom, soms als adenoom of epithelioom), die behalve tot plaatselijke afwijkingen, aanleiding kunnen geven tot een vroegtijdige ontwikkeling; de echte praemature geslachtsrijpheid is, evenals bij de epiphysaire gezwellen, ook hier uitzondering.

De vroegtijdige ontwikkeling bij tumoren van de bijnierschors vertoont de bijzonderheden, dat 1°. een echte hypertrichosis kan ontstaan, waarbij over een kleiner of grooter deel van het lichaam, soms over bijna het heele lichaam een bijzonder sterke haargroei bestaat, abnormaal lang of dik en borstelig of dicht, 2°. bij meisjes, bij wie men deze tumoren veel vaker aantreft dan bij jongens, zich naast vrouwelijke ook mannelijke (dus heterosexueele) secundaire geslachtskenmerken kunnen ontwikkelen. De labia majora en minora en voorral de clitoris worden op vallend groot, zoodat deze den indruk van een penis met hypospadie maakt; de haargroei en vaak ook de stem worden als bij een man.

Bij jongens komen deze gezwellen zelden voor; bij hen passen de secundaire geslachtskenmerken bij het werkelijke geslacht.

Bij volwassen vrouwen met gezwellen van de bijnierschors kan men analoge veranderingen waarnemen als bij meisjes: ook bij de eersten ontwikkelen zich soms mannelijke secundaire geslachtskenmerken. Er groeien dan een snor en een baard, de beharing van den romp neemt mannelijke vormen aan, zoodat b.v. de bovengrens van de schaamharen niet horizontaal loopt, maar in een driehoek opstijgt naar den navel; het hoofdhaar valt vaak uit. De stem krijgt een mannelijk karakter en ook de psyche kan mannelijke eigenschappen vertoonen (masculinisatie).

Gewoonlijk treedt amenorrhoe op, met atrophie van uterus en mammae; de uitwendige genitalia kunnen juist hypertrophisch worden.

De vrouwen worden forsch en een enkele zegt zich

Sluiten