Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 11.000 uit. Verder is door de onderzoekingen van Hoef en in ons land van Polak Daniëls Jr. bekend geworden, dat bij acidose, op welke wijze dan ook ontstaan (bijvoorbeeld door coma diabeticum of experimenteel door het gebruik van ammoniumchloride etc.) een leucocytose wordt opgewekt, welke soms hooge waarden kan bereiken. Ook dit zijn waarschijnlijk verdeelings-leucocjtoses, waarbij uit de depots, waarover het lichaam beschikt, de witte bloedlichaampjes in de perifere circulatie worden gedreven. Hoe verleidelijk het ook zou zijn, het mechanisme van een dergelijke polycythaemie of leucocytose op een verstoring in het endocrine evenwicht terug te voeren, zoo ontbreken hiervoor vooralsnog de bewijzen. Het zou immers evenzeer een neurogeen proces kunnen zijn via het autonome zenuwstelsel. In deze richting wijzen bijvoorbeeld de leucocytoses, die bij laesies van den hersenstam kunnen worden waargenomen. Eveneens onbekend moet ons voorloopig de oorzaak der leucocytose blijven, welke bij vele koortsige toestanden wordt waargenomen. "Wel weten wij door het histologisch onderzoek van het beenmerg, dat hierbij niet alleen van een veranderde verdeeling der witte bloedlichaampjes sprake kan zijn, daar bij de infectie-leucocytose in het beenmerg een woekering der jonge elementen van het myeloide systeem wordt waargenomen; er bestaat dus in dat geval niet alleen een uitzaaiing van cellen, doch tevens een vermeerderde aanmaak. Hoe dit ook zij, de experimenteele physiologie geeft ons voorloopig nog weinig houvast voor de veronderstelling, dat de klieren met inwendige afscheiding een belangrijke functie zouden vervullen bij de reguleering van de morphologische samenstelling van het bloed, of van de werkzaamheid der bloedbereidende organen.

Men heeft wel eens gedacht, dat het bloed zijn eigen evenwichtstoestand zou regelen. Hiervoor pleit bijvoorbeeld, dat na een bloedverlies bij normale dieren een zoo prompte regeneratie kan worden waargenomen. Omgekeerd kan men door herhaalde bloedtransfusies, (waardoor men

Sluiten