Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwt men de menstruatiestoornis niet als oorzaak van de bleekzucht, doch veeleer als een gevolg. In een tweetal gevallen, welke wij konden waarnemen, verbeterden de menstruatiestoornissen dan ook door de ijzertherapie.

Bij deze twee meisjes konden wij nog een ander verschijnsel opmerken, dat eveneens op een beïnvloeding der endogene stofwisseling (eventueel via het endocrine stelsel) door de chlorose wees. Wij vonden namelijk het basaalmetabolisme duidelijk verlaagd; na behandeling werd de grondstofwisseling normaal. Iets dergelijks namen wij nu en dan ook bij de chlorosis tarda waar, zij het minder regelmatig. Trouwens de eenigszins pasteuze consistentie van de huid van dergelijke chronische anaemische patiënten, hun schaarsche mimiek, de kouwelijkheid, het slechte gebit en de soms aanwezige haaruitval doen bij den clinicus vaker de gedachte aan hypothyreoidie opkomen. Al deze verschijnselen zijn echter door groote doses ijzer prompt te genezen!

Op geheel andere wijze verklaart men de verhoogde grondstof wisseling, welke bij de leukaemie aanwezig kan zijn. Waarschijnlijk wordt deze verhooging veroorzaakt door de aanwezigheid in het lichaam van een zeer groot aantal cellen met intensieve stofwisseling. Immers de aanwezigheid in het lichaam van zeer groote, celrijke tumoren, in het bijzonder lymphosarcomen, gaat evenzeer met verhooging der grondstof wisseling gepaard. Dit verschijnsel is zelfs in gevallen van groote tumoren van onduidelijk karakter zeer goed als hulpmiddel bij de differentieele diagnostiek te gebruiken. Hét is niet afhankelijk van de aanwezigheid van koorts. Bestraling doet de stofwisseling meestal dalen. Ook jodium is hiertoe reeds vrij vaak bij lymphatische leukaemie gebruikt; af en toe zelfs met onmiskenbaar succes, ook voor zoover het het leukaemische proces zelve betrof. Een nadere bespreking hiervan behoort echter thuis in het gebied van de stofwisselingsstoornis der bloedziekten en valt buiten de interne secretie in engeren zin.

Amsterdam

J. Groen

Sluiten