Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weggenomen. Zij hebben dan ook een zekere gelijkenis met de psychische afwijkingen bij myxoedeem; sufheid, snelle vermoeibaarheid, groote slaapbehoefte zijn de belangrijkste kenmerken; soms zijn de patiënten angstig en schrikachtig en lijden aan illusies; delirante toestanden schijnen niet voor te komen. Over therapeutische resultaten van bijschildklierpraeparaten bij deze toestanden is ons niets bekend.

D. Hypophysaire stoornissen als psychische verschijnselen bij ziekten der hypophyse zijn als zoodanig buitengewoon moeilijk te identificeeren. De vroeger aangegeven apathie, slaapzucht, zelfs dementie en aanvallen van „acute dementie" zijn vermoedelijk eerder aan buurtwerking der hypophysisaandoening (door tumor veroorzaakt) toe te schrijven, dan aan de veranderde pituitaire functie zelve. Immers het is bekend, hoever tumoren, die de hypophyse beschadigen, soms van de basis uit de hersenen kunnen indringen. Ook ziet men bij operatieve bewerking dezer buurt hoe de patiënt op de operatietafel soms een plotselinge voorbijgaande psychische verandering ondergaat, die door de hevige, vooral erotische, opwinding

in bewegingen en uitingen — inderdaad aan een acuutmaniakalen aanval eenigszins herinnert1). Hypophysaire psychoses in strengen zin zijn niet bekend; bij hypophysaire vetzucht komen elkaar volkomen buitensluitende psychische verschijnselen voor: de eene maal pathologische vroolijkheid en psychomotorische onrust en matige zwakzinnigheid, de andere maal een gelijkmatig temperament bij zeer goed intellect (Weygandt: Münch. med. Wochenschr. 68, 1356, 1921). Door Jakob (Virch. Arch. 246, 151, 1923) zijn gevallen van hypophysaire cachexie beschreven met apathie, krampen, somnolentië, verwardheidstoestanden ; bij acromegalie is apathie evenzeer niet zeldzaam alsmede gebrek aan initiatief, doch ook exaltatie ziet men

) Waarneming van den neuro-chirurg I. Oljenick

11 10

Sluiten