Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hypo- als hyperthyreoïdie kan voorkomen) en ook hier ontbreekt het niet aan anatomische data, al blijven deze ook tot een klein aantal gevallen beperkt en al heerscht omtrent dit punt in de literatuur veel tegenspraak, daar de pathologisch-anatomische interpretatie van schildklierveranderingen niet eenvoudig is. Parathyreogene stoornissen zijn behalve bij de epilepsie, waar bijschildkliertherapie een tijdlang werd aanbevolen, ook opgemerkt bij sommige gevallen van manisch-depressieve psychose (Lange in Bumke's Handboek der Psychiatrie), waarbij vóór het uitbreken der typische stemmingswisselingen tetanische (pseudo-hysterische) krampen gezien werden en ook een bepaalde electrische overprikkelbaarheid, als bij de tetanie, werd opgemerkt. Er zijn verder verschillende gevallen bekend geworden, waarbij lijders aan een kypophysaire stoornis (meest tumoren) duidelijke circulaire stemmingswisselingen vertoonden, die geheel het beeld vertoonden van de manisch-depressieve psychose. Hier en daar duikt dan ook in de literatuur de meening op, dat de hypophyse in de aetiologie van de manisch-depressieve psychose een belangrijke rol zou spelen. Men kan echter gerust zeggen, dat de argumenten voor een dergelijke conclusie bij onze huidige kennis, volkomen ontoereikend zijn. Ook de bijnierschors is bij de manisch-depressieve psychose in het geding gebracht, daar men verschillende gevallen heeft kunnen observeeren, die met een opvallende melanodermie gepaard gingen. Doch ook deze casuïstische mededeelingen, hoe interessant overigens ook, blijven voor een nader begrip der betreffende psychose — tot op nader order — van geen beteekenis.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat in latere stadia van chronische ongeneeslijke psychoses, (speciaal de schizophrenie) herhaaldelijk zware trophische stoornissen aan huid, haren, nagels en tanden worden opgemerkt, benevens afwijkingen in de vetstofwisseling (abnormale vetzucht, resp. vermagering), die van blijvenden aard kunnen zijn en het uiterlijk van den lijder, bij het voortschrijden der

Sluiten