Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOORNISSEN IN DE INTERNE SECRETIE EN HART- EN VAATZIEKTEN

De kennis van de aetiologie en de pathogenese van de hart- en vaatziekten is nog fragmentarisch. Voor de lues aortae en een deel van de gevallen van endo-, myo- en pericarditis staat de infectieuze aetiologie vast; de rheumatische hart- en vaatziekten en de periarteriitis nodosa worden eveneens aan een infectieus agens toegeschreven. Het is echter zeer onwaarschijnlijk, dat deze factor hij het ontstaan van de meeste myocardafwijkingen, van de arteriosclerose, de verschillende vormen van hypertensie en hypotensie, de ziekte van Buerger en de andere zeldzame vaatziekten van beteekenis is.

Reeds langen tijd weten wij, dat de juiste functie van de schildklier van groot belang is voor den toestand van het hart; zoowel bij den morbus Basedowii als bij het myxoedeem ontstaan eerst functioneele en later morphologische myocardafwijkingen, die aanleiding geven tot ernstige klachten. Toch is slechts een klein gedeelte van de niet-infectieuze ziekten van het hart het gevolg van een afwijking van de schildklier; als regel is verhoogde bloeddruk, sclerose van de kransslagaderen of de combinatie van beide de oorzaak. Men mag wel aannemen, dat de myodegeneratio cordis, die door deze beide ziekten veroorzaakt wordt, bij oudere menschen de meest voorkomende hartaandoening is. Deze vaatziekten, die behalve het hart, ook de hersenen en de nieren dikwijls ernstig beschadigen, zijn de doodsoorzaak van meer dan 15 % van de menschen.

Omtrent het ontstaan van de hypertensie en de arteriosclerose bezitten wij nog weinig gegevens; uit onder-

II li

Sluiten