Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij tumoren uitgaande van de chromaffine cellen van het bijniermerg treedt de verhoogde bloeddruk als regel in den beginne aanvalsgewijs op. De verschijnselen gelijken geheel op die, welke men ziet na intraveneuze injectie van een groote dosis adrenaline. De aanvallen, die enkele minuten tot 1| uur duren, beginnen zonder eenige aanleiding: de patiënt wordt bleek, klaagt over hartkloppingen, pijn in den buik en heftige hoofdpijn; ook angina pectoris behoort tot de verschijnselen; de aanval eindigt met sterk zweeten, de patiënten zijn na afloop volkomen uitgeput. De urine, die na den aanval geloosd wordt, bevat als regel eiwit en ook dikwijls suiker.

Bij een aantal patiënten slaagde men er in om door extirpatie van den tumor een volkomen genezing te verkrijgen. (Planteydt) 9). In de gevallen, dat het tumorweefsel pharmacologisch werd onderzocht, bleek het rijk te zijn aan adrenaline. Éénmaal gelukte het tijdens een aanval adrenaline uit het bloed te isoleeren.

Het tijdig stellen van de diagnose is van het grootste belang, te meer daar deze tumoren morphologisch goedaardig zijn. Indien niet operatief wordt ingegrepen, daalt de bloeddruk op den duur tusschen de aanvallen niet meer tot den norm; ten slotte ontstaat het ziektebeeld van den ,,blassen Hochdruck" en de patiënten sterven aan nephrosclerose. Een enkele maal schijnt de bloeddruk van den beginne af blijvend verhoogd te zijn, in dit geval is het stellen van de diagnose vrijwel onmogelijk.

Tumoren uitgaande van de groepen chromaffine cellen in het sympathisch zenuwstelsel buiten de bijnier, geven het zelfde ziektebeeld als de bijniermergtumoren; operatieve verwijdering van het gezwel bracht in enkele gevallen genezing.

Merkwaardigerwijze veroorzaken ook tumoren van de bijnierschors hypertensie; de bloeddruk is echter permanent verhoogd. Baxter 10) neemt aan, dat een overproductie van het door Amerikaansche onderzoekers geïsoleerde schorshormoon cortine hiervan de oorzaak is; dit hormoon

Sluiten