Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet bij bijnierlooze dieren en bij lijders aan m. Addisonii den bloeddruk stijgen. Meestal worden hierbij toch geen normale waarden bereikt; toediening van overmaat cortine geeft geen hypertensie. De verhoogde bloeddruk is bij patiënten met een bijnierschorsgezwel geen op den voorgrond tredend symptoom, niet zelden is de bloeddruk zelfs in 't geheel niet verhoogd. Veel opvallender is de invloed op de geslachtskenmerken; er treedt een atrophie van de geslachtsklieren in, terwijl de kenmerken van het andere geslacht zich ontwikkelen (zie hoofdstuk Hirsutisme).

Bij extirpatie van den tumor verdwijnen al deze verschijnselen, ook de bloeddruk daalt tot den norm. Daar de tumoren als regel maligne zijn, dient operatieve hulp ingeroepen te worden, zoodra men de diagnose gesteld heeft.

Een ziektebeeld, dat in vele opzichten gelijkt op dat van den tumor van de bijnierschors wordt veroorzaakt door het basophiele adenoom van de hypophysis (Cüshing). De hoofdklacht van deze patiënten zijn als regel de pijnen in de botten, die veroorzaakt worden door de ontkalking van het skelet. Dit verklaart ook de kyphose van de wervelkolom, die te zamen met de vetafzetting aan den buik den patiënten hun eigenaardige houding verleent. In alle gevallen was de bloeddruk verhoogd, dikwijls bestond er lichte diabetes. Batjer meent, dat het beeld van den bijnierschorstumor en dat van het basophiele adenoom zoo op elkaar gelijken, dat het stellen van de juiste diagnose alleen mogelijk is als de tumor door palpatie of Röntgenonderzoek is aan te toonen; de ontkalking van het skelet kan, zij het in minder uitgesproken mate, ook bij bij nier tumoren voorkomen. Hij verklaart de hypertensie zoowel als de vetafzetting en de wijziging van de geslachtskenmerken bij de ziekte van Cüshing door een verhoogde productie van het corticotrope hormoon van de voorkwab van de hypophysis. Dit hormoon, dat door Collip aangetoond werd, veroorzaakt een hypertrophie van de bijnierschors. Inderdaad is bij het meerendeel van de patiënten met basophiel adenoom van de hypophysis de bijnierschors

Sluiten