Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hypertrophisch (soms met adenoomachtige woekeringen). Bij patiënten met de ziekte van Simmonds (hypophysioprive cachexie) is de schors van de bijnier atrophisch. Operatieve behandeling van het hypophysis-adenoom komt niet in aanmerking, daar extirpatie van de voorkwab van de hypophyse op den duur den dood veroorzaakt. Met bestraling zou in sommige gevallen verbetering verkregen zijn.

De ziekte van Cushing is ook voor spontane genezingvatbaar.

Sommige waarnemingen bij patiënten pleiten er voor, dat hypofunctie van het ovarium het uitbreken van het syndroom van Cushing bevordert (Meyler) 11). Daar ook op grond van het dierexperiment een antagonistische werking van het ovarium op de voorkwab van de hypophysis wordt aangenomen, is het logisch om, althans bij de vrouwelijke patiënten, een behandeling met groote hoeveelheden follikelhormoon te beproeven.

De hormoonvormende tumoren van bijnier en hypophysis zijn zeer zeldzaam; het is een groote uitzondering, dat men hen bij de sectie van een lijder aan hypertensie vindt. De oorzaak van de bloeddrukstijging bij verreweg de meeste gevallen van hypertensie is nog onbekend. Sommige clinici meeneri, dat men, hoewel morphologische afwijkingen niet zijn aan te toonen, in deze gevallen toch een hyperfunctie van bijnieren of hypophysis moet aannemen. Vaquez zoekt de oorzaak van de essentieele hypertensie in een hyperfunctie van de bijnier; hij wijst er op, dat patiënten met hoogen bloeddruk dikwijls groote bijnieren hebben; ook schorsadenomen komen bij hen vaker voor dan bij menschen met normalen bloeddruk.

Nadat alle pogingen om bij deze patiënten in het bloed adrenaline aan te toonen mislukt waren (zie blz. 165) en het vaststond, dat hyperplasie van de bijnier en schorsadenomen bij lijders aan hypertensie veel vaker niet dan wel aanwezig zijn, heeft deze theorie tijdelijk allen aanhang verloren. De laatste jaren echter wordt zij weer van ver-

Sluiten