Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theorie van Cushing overeen met die van Heller, doen Cushing acht een hyperfunctie van de voorkwab van de hypophysis primair.

De vermeerdering van de basophiele cellen in de voorkwab van de hypophysis bij de meeste lijders aan hyper tensie was reeds door andere onderzoekers gevonden (Berblinger) ; doch ook bij uraemie, zonder bloeddrukverhooging, bij vetzucht en nog andere ziekten is dit verschijnsel waargenomen.

Kylin 15) is een overtuigd aanhanger van de theorie van Cushing; hij stelt tegenover elkaar de ziekte van Simmonds (lage bloeddruk, verlaagd basaalmetabolisme, laag bloedsuikergehalte, adynamie) en de essentieele hyper tensie (hooge bloeddruk, soms verhoogd basaalmetabolisme en verhoogd bloedsuikergehalte, gespierde, actieve menschen). Teneinde deze hypothese te steunen, zocht hij in den liquor van patiënten met hypertensie naar de verschillende hormonen van de voorkwab van de hypophysis en vond inderdaad het gonadotrope en soms het diabetogene en het corticotrope hormoon. Bij normale menschen zou dit niet het geval zijn. Deze eerst kort geleden gepubliceerde onderzoekingen zijn echter nog maar in een klein aantal gevallen verricht.

De schildklier speelt bij het ontstaan van de essentieele hypertensie waarschijnlijk geen rol van beteekenis. De verhooging van het basaalmetabolisme, die men soms bij lijders aan deze ziekte vindt, mag niet aan een hyperthyreoidie worden toegeschreven, daar andere verschijnselen van hyperfunctie van de schildklier ontbreken. Bij patiënten met M. Basedowii vindt men niet zelden een licht verhoogden systolischen bloeddruk; de diastolische druk is daarbij echter normaal of zelfs verlaagd. Bij de essentieele hypertensie is ook de diastolische druk bijna

altijd verhoogd.

Merkwaardig is, dat men bij patiënten met myxoedeem, die als regel een normalen bloeddruk hebben, soms een verhoogden en soms een abnormaal lagen bloeddruk aan-

Sluiten