Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwaden reuk. Door een groot aantal onderzoekers, zoowel clinici als patholoog-anatomen, werd in de laatste jaren de juistheid van deze opvatting bewezen; ook de jeugdige diabeticus is niet veilig: patiënten van 25 jaar en jonger, die aan coronairthrombose stierven, zijn geen uitzondering. Shields Warren 20) deelt mede nog nooit iemand geseceerd te hebben, die langer dan 5 jaar aan diabetes leed en geen uitgebreide arteriosclerotische vaatveranderingen had.

Beeds lang weten wij, dat bij lijders aan myxoedeem dikwijls sterke arteriosclerose voorkomt. Ook bij patiënten met het door Cushing beschreven syndroom schijnt ze vroegtijdig op te treden. Paul 21), die bij een aantal lijders aan bijniertumoren een nauwkeurig pathologisch-anatomisch onderzoek verrichtte, komt tot de conclusie, dat zoowel de merg- als de schorstumoren het ontstaan van arteriosclerose bevorderen. Bij patiënten met mergtumoren toonden de vaten behalve de sclerose geen verdere bijzonderheden; overeenkomst met de, in het dierexperiment door adrenaline veroorzaakte, vaatziekten was er niet.

Vele onderzoekers meenen, dat de directe oorzaak van de sterke vaatveranderingen bij de genoemde endocrine ziekten gezocht moet worden in een verhoogd cholesterinegehalte van het bloed. Voor dit standpunt voeren zij aan, dat bij alle ziekten, waarbij het cholesterinegehalte langen tijd verhoogd is, arteriosclerose ontstaat. Een uitzondering geldt misschien voor de lipoïednephrose; daar deze zeldzaam is en als regel geen jaren duurt, heeft men hierover nog weinig ervaring. Door Eussische onderzoekers werd het eerst aangetoond, dat men door voedering met cholesterine bij konijnen en andere herbivoren uitgebreide intimavervettingen kan veroorzaken, die veel overeenkomst bezitten met die bij de arteriosclerose \ an den mensch! Aschoff acht ze zelfs identiek; het feit, dat de hyperplastische intimaverdikking bij de proefdieren ontbreekt, is volgens hem geen bewijs, dat men met een principieel ander ziekteproces te maken heeft. Bij omnivoren veroorzaakt het gebruik van cholesterine geen vaat-

Sluiten