Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot necrose kwam, zoodat er ook andere (nerveus-trophische?) oorzaken in het spel zijn. Zeker is dat men bij cornea-aandoeningen in deze gevallen zeer voorzichtig moet zijn en tijdig voor goede bescherming (eventueel chirurgisch) moet zorgen.

Ook bij myxoedeem kan het hoornvlies meedoen in den vorm van keratitis (oedeem).

b. Er is een scherp omschreven ziekte de keratoconus die men vaak met interne secretie in verband heeft gebracht. Dit is een somtijds familiaire, zich meest na de puberteit langzaam ontwikkelende vormverandering met verdunning van het centrum van het hoornvlies, waardoor een kegelvorm optreedt. Dit geeft een zeer slechte gezichtsscherpte, die alleen door contactglazen is te verbeteren.

Deze aandoening is nu door Siegrist met hypothyreoidisme in verband gebracht. Behalve stoornissen aan huid en nagels, vond hij bij zijn patiënten in het begin der ziekte een lymphocytenvermeerdering. Anderen hebben dit ten deele wel, ten deele niet kunnen bevestigen. Duidelijk uitgesproken zijn deze verschijnselen zeker lang niet altijd. Von Hippel vond in het bloed van keratoconuslijders positieve „Abbau-reactie", (volgens Abderhalden) voor thymus en schildklier.

Afwijkingen in het genitaal apparaat, die op hypophysaire insufficientie wijzen, worden weer in andere gevallen gevonden. Persoonlijk zag ik een geval van duidelijke verergering na zwangerschap. Van de verschillende orgaanpraeparaten wordt van schildklier nog het vaakst eenig succes gezien. Schrijver dezes zag een duidelijke werking in een geval van acute troebeling bij reeds jaren bestaande keratoconus.

Het lijkt alles bij elkaar waarschijnlijk dat deze ziekte verband houdt met stoornissen in de schildklier, maar ook met andere endocrine organen.

V. De Sclera

Deze vertoont een erfelijk ziektebeeld, de blauwe sclerae. II 13

Sluiten