Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betering van het gehoor komt echter wel nooit voor. Leicher neemt aan, dat afwijkingen in de interne secretie (en eventueel ook physiologische processen tijdens de verschillende geslachtsphasen) het in aanleg minderwaardig gehoororgaan bij otosclerose treffen kunnen 1°. door wijziging van de circulatie, 2°. door hormonaal veroorzaakte stofwisselingsstoornissen, die de „Umbau"en groeiverhoudingen in de labyrinthkapsel beïnvloeden, 3°. door secundair optredende toxische invloeden. De sub 2° genoemde wijzigingen zooals in kalkgehalte, phloricinegevoeligheid, vooral de verhoogde cholesterinespiegel tijdens de graviditeit, zouden in staat zijn de otosclerotische veranderingen te bevorderen (bij dit laatste wordt de invloed hiervan op den groei van het rattencarcinoom van Flexner—Jobling ter adstructie vermeld). In de graviditeit zou bij otosclerose-lijdsters het cholesterinegehalte niet of weinig verhoogd zijn. Grahe en Griebel (1932) zagen in vitro, dat fijngemaakt been van de labyrinthkapsel door serum van gezonden even sterk aangetast werd als been van het temporale. Het serum van otosclerose-patiënten tast het labyrinthbeen meer aan. Hierin zou men een maat kunnen hebben voor succes van therapie. Behrend en Berbericii (1931) toonden aan, dat bij otosclerose 1°. de alkalireserve verlaagd, 2°. het melkzuurgehalte verhoogd, 3°. het basaalmetabolisme tot de onderste grens verlaagd is, terwijl dit 4°. na inwerking van hoogtezon hooger werd. Conclusie: zuurbaseëvenwicht naar den acidotischen kant verschoven. Dit zou ook wijzen op stoornis in de inwendige secretie; welke kliei hiervoor verantwoordelijk is, moet volgens hen in het midden blijven. Muck vond met zijn „Adrenalin-Sondenversuch" verstoring van den tonus in het autonome zenuwstelsel, hetgeen volgens hem op een afwijking in de interne secretie wijst.

Dierexperimenten en therapie geven eigenlijk weinig of geen houvast voor de verder door talrijke schrijvers geuite meening, dat hormonale stoornis een rol speelt en

Sluiten