Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men in het een of andere geval hier met een op hormonale basis opgebouwde therapie nut kan doen.

3. Presbyakusis (praecox), arcus lipoides myringis, habitueele cerumenproppen kunnen ook zonder diabetes v er oorzaakt worden door Tiyperchólesterinaemie (Berberich), die op haar beurt van de functie van het endocrine systeem afhangt. Men zal ook tegen de hypercholesterinaemie kunnen behandelen, waarvoor Eliodaan aanbevolen wordt (sol. natr. rhodan. 4 op 100, 3 x d 1 theel. of tabletten, niet langer dan 3a4 weken achtereen!).

4. Het voorkomen van hypernephroom-metastasen in het gehoororgaan, van tumoren der glcindula pinealis met secundaire acustische en vestibulaire afwijkingen, moge alleen vermeld worden. De verschijnselen zijn het gevolg van topographische verhoudingen, althans is het niet mogelijk hormonale stoornissen aan te wijzen.

5. Als zou blijken, dat retinüis pigmentosa met hormonale stoornis verband houdt en langs hormonalen weg beïnvloedbaar is (Wibaut), zou men mogen verwachten, dat voor de daarbij veelal optredende eigenaardige doofheid hetzelfde zou kunnen gelden. Voorloopig is hier alles nog wel onzeker. Bij met anderë oogaandoeningen tegelijk optredende erfelijke doofheid: 1°. blauwe sclerae, fragilitas ossium met geleidingsdoofheid resp. otosclerose', 2°. pigmentafwijlcingen in oogen en huid met labyrinthaire doofheid (erfelijk doove katten, honden, dansmuizen) zou men misschien stoornissen in het hormonale evenwicht kunnen verwachten. Desbetreffende onderzoekingen ontbreken.

B Ziekten van neus, pharynx, strottenhoofd en verband met endocrine functies.

a. Relatie met geslachtsphasen.

1. Eeeds Mackenzie (1884) wees op zwelling van het neusslijmvlies tijdens de menstruatie. Dat zooiets als vicarieerend neusbloeden voorkomt, mag men op grond van de literatuur niet betwijfelen. Bekend is de „leer , die Fliess op deze waarnemingen en die van zwellings-

Sluiten