Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inspuitingen behandeld; ook na pregnyl zijn successen gezien. Het voorkomen van genoemd beharingstype is ons nooit opgevallen; en het zal moeilijk zijn om den graad van sexueelen aandrang in cijfers weer te geven.

Stümpke is van meening, dat na de puberteit juist bijzonder ernstige gevallen van acne voorkomen met een atypisch beeld, met complicaties (atheromen) en bijzondere localisatie (romp en ooren). Schamberg meent, dat klaarblijkelijk de hormonen der ovariën, testes en der klieren, die onder hun invloed staan een prikkel uitoefenen op de talgsecretie, terwijl Hollander zich een stofwisselingsstoornis voorstelt, die aan het endocrine en vegetatieve stelsel gebonden is, welke stoornis door de werking der puberteitskiieren in de puberteit begint. Wanneer die werking te intensief is, houdt de secretie der talgklieren geen evenwicht met de uitscheiding, zoodat verschijnselen van retentie ontstaan; het verminderde vermogen tot oxydatie der weefsels en de daardoor ontstane congestie bevorderen den secundairen groei van bacteriën. Hollander onderscheidt twee typen, nl. het magere, anaemische met thyreoid-intoxicose, waarbij z.i. onder andere met bijnierpraeparaten behandeld worden moet; en het volbloedige type: het overvoede, met trage stofwisseling, waarbij op grond van de verminderde functie der schildklier met schildklierpraeparaten ingegrepen moet worden.

Wanneer nu maar al hetgeen hier opgesomd is voldoende vaststond, zou het er met de behandeling der acne tamelijk eenvoudig uitzien. Maar men kan de gedachte niet onderdrukken, dat de behoefte aan schematische indeeling ten behoeve van een leidraad voor de therapie een niet onbelangrijk aandeel in den opbouw van het schema heeft gehad. Stein, die wel toegeeft, dat de invloed der geslachtsklieren en andere endocrine klieren een groote rol speelt, wijst er van den anderen kant op, dat ook voedingsstoornissen en voedingsmiddelen het terrein voor de acne-erupties kunnen voorbereiden. Hij is terecht van

Sluiten