Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of misschien ook — minder gelocaliseerd — van de bijnieren in het algemeen; van een afname van hun functie met de jaren, is juist gewag gemaakt Iets speciaals is hierover niet bekend. Toch zou misschien in zulke gevallen aan te bevelen zijn cortine te geven, wellicht in combinatie met preparaten als sympatol, of ephetonin, die dezelfde maar een langer durende werking hebben als adrenaline.

b. (Echte) Ouderdomsziekten

Beschouwen wij nu de ziekten, die slechts of in hoofdzaak op hoogen leeftijd voorkomen, dan blijkt ook hier nog zeer weinig van een samenhang met endocrine organen. Denkt men aan de seniele veranderingen van beenderen en gewrichten, waarbij vaak vermeerderde of verminderde beenvorming gepaard gaat met verhoogden of verminderden groei, dan ligt natuurlijk de mogelijkheid van eenig verband met de epitheellichaampjes en de voorkwab der hypophyse voor de hand. Ook hierover is echter nog zeer weinig bekend. Aan een verminderde functie van de hypophyse doet de atrophie van de onderkaak denken, die eenigszins een tegenstelling vormt met de acromegalie. Zoo is, afgezien van enkele uitzonderingen (Maresch, Erdheim's mededeelingen over groote adenomen van de glandula parathyreoideae bij seniele osteomalacie), niet bekend of bij de op hoogen leeftijd veel voorkomende beenderen- en gewrichtsafwijkingen morphologische veranderingen van de genoemde klieren in sterker mate of op andere wijze optreden dan het geval is bij normale oude menschen, zooals dit in deel I is beschreven. Bovendien verwijs ik nog naar het artikel van Snapper over von Becklinghausensche ziekte.

H. Schlesinger meent, dat de seniele osteomalacie zich speciaal in aansluiting aan een andere endocrine ziekte, zooals b.v. de ziekte van Basedow ontwikkelt, of hier echter nog een ander dan enkel een chronologisch verband bestaat, is onzeker.

Aan den anderen kant leiden bepaalde therapeutische

Sluiten